56,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61045 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Čistič určený k údržbě všech druhů podlah
Lze použít na linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát apod.
Příjemná svěží vůně,
Rychlé a silné účinky
Hygienicky čisté povrchy
Popis Popis
Diava mýdlový čistič je přípravek, se kterým můžete udržovat v čistotě jakýkoliv typ podlah. Hodí se zejména pro linola, dlažby, mramor, korek, laminát apod. Vaše povrchy po použití budou krásně lesklé, zářivé a svěže vonící. Pro péči a perfektní čistotu vašich podlah.
Použití
do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku. Podlahu po umytí nechte uschnout bez leštění.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data CLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníNebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakcí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaMaďarštinaPolštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Mýdlový
Varianta – ČističKomponenty SloženíC10-13 alkylbenzensulfonát sodný
CAS 68411-30-3
C12-14 alkylsulfát sodný
CAS 85586-07-8
5 – 15% aniontové tenzidy
< 5% mýdlo
< 5% Na₄EDTA
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Vonná látka: limonene, linalool
Barvivo

Brand

Diava