128,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61619 Kategorií: , , , ,

Vlastnosti
Až 8h dlouhotrvající ochrana
Jemný k pokožce
Chrání před komáry, včetně tropických a tygřích
Sadná aplikace na kůži
Popis
Off!® Tropical rychleschnoucí sprej-rychle zasychající repelent ve spreji se nanáší jemným nástřikem na pokožku. Okamžitě chrání pokožku před klíšťaty, komáry, včetně tropických a tygřích až po dobu 8 hodin. Ochrana proti nepříjemnému hmyzu. Obsahuje látku Icaridin, která spolehlivě odpuzuje komáry, klíšťata a jiný bodavý hmyz v našich zeměpisných šířkách i v tropech. Skladování a použití Způsob skladování

TypMax teplota °C

Trvanlivé
50

Příprava a použití
Návod pro použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nádobku držte ve svislé poloze asi 15-20 cm od pokožky, stříkejte pomalým krouživým pohybem, případně rozetřete rukama. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2 roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby. Vyvarujte se nadměrnému používaní. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou.
Skladování
Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationplamen – Varování
vykřičník – VarováníBezpečnostní varováníOff!® Tropical rychleschnoucí sprej.

Varování

Účinná látka: 25 g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku.

Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Používejte dle návodu. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Neaplikujte na ruce dětí. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy, plasty, kůží a dioptrickými skly. Při podráždění pokožky přerušte používaní.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaRozklad popisuFunkční jméno – Rychleschnoucí sprej
Varianta – Tropical

Brand

Off