87,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61713 Kategorií: , , , ,

Vlastnosti
Ochrana před komáry
Maximálně efektivně vás ochrání před komáry a klíšťaty až po dobu čtyř hodin
Je velice šetrný a nezanechává pocit mastnoty
Jemně parfemovaný
Nenechte si kazit dovolenou či výlet otravnými klíšťaty a komáry
Buďte v bezpečí před dotěrným hmyzem

 Popis Popis
OFF! Rozprašovač je určen k ochraně kůže proti komárům a klíšťatům. Repelentní účinek přetrvává až 4 hodiny. Přípravek se nanáší v malém množství na nechráněná místa pokožky, na níž vytváří jemný ochranný film s velmi dlouhou účinností. Buďte v bezpečí před dotěrným hmyzem. Pokud rádi navštěvujete přírodu nebo trávíte hodně času u vody, neměli byste zapomenout na pořádnou ochranu své pokožky a měli mít vždy po ruce tento odpuzovač hmyzu
 
Použití
Aplikujte dle potřeby přímo na pokožku. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály a lakovanými povrchy. Pomocí rozprašovací pumpičky naneste kapalinu rovnoměrně na obnaženou pokožku a rozetřete rukou na následující části těla. Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Skladování
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationplamen – NebezpečíBezpečnostní varováníOFF!® Tropical rozprašovač repelent v mechanickém rozprašovači.

Nebezpečí

Účinná látka: 7g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku.

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. Další informace na druhé části etikety.

Používejte dle návodu. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění pokožky přerušte používání. Pouze k vnějšímu použití. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy, plasty, kůží a dioptrickými skly. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby, ne více než 2x za 24 hodin.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaRozklad popisuFunkční jméno – Rozprašovač
Varianta – Protect

Brand

Off