113,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61715 Kategorií: , , , ,

Vlastnosti
Dlouhotrvající ochrana proti komárům, tropickým komárům, tygřím komárům, bodavým mouchám i klíšťatům
Vhodný i do tropických oblastí
Snadná aplikace na kůži
Jemný k pokožce
Vhodný pro děti od 2 let
Dlouhotrvající ochrana až 8h
Ochrana i proti tropickým komárům
Popis
OFF!® Tropical rozprašovač-repelent v mechanickém rozprašovači chrání pokožku. Zajišťuje efektivní ochranu kůže pro celou rodinu proti komárům a tropickým komárům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, bodavým mouchám (ovádům) až 5 hodin, klíšťatům až 4 hodiny.
Při aplikaci držte nádobku ve svislé poloze asi 15-20 cm od kůže. Při použití na tvář a krk nejdříve nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete.  Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Příprava a použití
Návod pro použití:
Nádobku držte ve svislé poloze. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2 roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty, ponožky. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby.
 
Skladování
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Účinná látka: Icaridin 20 %Podrobná data CLP Regulationplamen – VarováníBezpečnostní varováníOFF!® Tropical rozprašovač-repelent v mechanickém rozprašovači.

Používejte dle návodu. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití. Při podráždění pokožky přerušte používání.

Další informace na druhé části etikety.

Varování

Účinná látka: 20g icaridine ve 100 g přípravku.

Hořlavá kapalina a páry.

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFROMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. Další informace na druhé části etikety.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaRozklad popisuFunkční jméno – Rozprašovač
Varianta – Tropical

Brand

Off