106,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61719 Kategorií: , , , ,

Odrážky
určený pro údržbu dřevěných podlah
lze použít na další dřevěné povrchy a nábytek s povrchovou úpravou
čistí a pečuje
odstraňuje prach, nečistoty a šmouhy
osvěžuje
Popis Popis
Pronto je šetrný čistič na dřevo a nábytek a umožňuje nám účinnou pomoc při úklidu dřevěných podlah. Tento čistící prostředek zastane při péči o podlahu hned pět funkcí – zbavuje ji nečistot, odstraňuje prach, a zároveň ji zvlhčuje, ošetřuje a osvěžuje. Zanechá podlahy ve vaší domácnosti dokonale čisté a krásně lesklé. Použít jej můžete i k ošetření dřevěného nábytku. Složení, které pečuje o podlahu a snadno odstraňuje nečistoty, aniž by zanechalo lepkavý povrch. 
Použití
Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data CLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníPronto® 5v1 čistič na dřevo.

Nebezpečí

Obsahuje alkoholy, C 13 – 15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8.

Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Mýdlový čistič
Varianta – 5v1 na dřevoKomponenty Složení<5% neiontové povrchově aktivní látky
<5% mýdlo
Parfémy
Limonene
Geraniol
Dimethylol glycol
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone

Brand

Pronto