88,90 

Repelentní přípravek proti šatním molům
Esence cedrového dřeva
Zanechává příjemně provoněné oděvy
Přípravek působí až po dobu 4 měsíců
Pro spokojené a voňavé oblečení
Popis
Raid® proti molům gel Cerdové dřevo, insekticid chrání oděvy proti šatním molům po dobu jedné sezony. Zanechá je příjemně provoněné. Řekněte STOP molům a chraňte své oblečení před těmito nelibými škůdci. Jedná se o gelový přípravek, který vyniká příjemnou přírodní vůni cedru a zanechává krásně provoněné oblečení. Jeho účinnost je plně efektivní po celou sezónu, tedy až tři měsíce. A když přestane být účinný? Nevadí, balení obsahuje 2 kusy, takže ho prostě nahradíte dalším.
 
Použití
Oddělte sáčky od  sebe. Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku. Odstraňte fólii. Zasuňte úchytku spodní části lepenky do otvoru na zadní straně sáčku. Zavěste sáčky do skříně, postavte je do zásuvky nebo na polici. Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky/0,5 m³ prostoru. Na začátku sezóny, případně pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Přípravek je účinný 3. den od umístění.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Skladování
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationplamen – Varování
životní prostředí – VarováníBezpečnostní varováníRaid®proti molům gel Cedr.

Varování

Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům.

Obsahuje cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, citral, d-limonene, coumarin, 1-(2,6,6,-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaPolštinaRozklad popisuFunkční jméno – Gel
Varianta – Raid Proti molům cedr

Brand

Raid