127,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61738 Kategorií: , , , ,

Vlastnosti
Náhradní náplně do elektrického odpařovače Raid
Insekticidní přípravek proti komárům
Rychlý a trvalý účinek
Proti létajícímu hmyzu ve dne i v noci
Jeden polštářek poskytne ochranu až na 12 hodin

 Popis Popis
Insekticidní přípravek proti komárům a drobnému létajícímu hmyzu. Náhradní náplně do elektrického odpařovače Raid. Jedná se o insekticidní přípravek, který zaručuje ochranu proti otravným komárům a drobnému létajícímu hmyzu ve dne i v noci. Díky velice účinnému složení vám jeden polštářek poskytne ochranu až na 12 hodin. Balení obsahuje 30 kusů suchých polštářku.
 
Použití
1. Vyjměte polštářek z obalu. Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany.
2. Umístěte polštářek do odpařovače na střed roštu.
3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit během 30 minut.
4. Po 10 hodinách provozu zařízení odpojte, vyjměte vyčerpaný polštářek, v případě potřeby vložte nový. Pozor na horký polštářek.

Použijte jeden odpařovač s polštářkem pro místnosti do 30 m³. Ve větších místnostech je nutné použít více odpařovačů. Raid® polštářky lze používat jen v odpařovačích Raid®. Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Příprava a použití
Další informace jsou na vnitřní straně balení.
Skladování
Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat, nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření. Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationvykřičník – Varování
životní prostředí – VarováníBezpečnostní varováníRaid® elektrický suchý polštářek-náplň, insekticid proti komárům.

Varování

Obsahuje: d-allethrin, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.

Účinné látky: 4,6 g d-allethrinu a 1,03 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku.

Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Obsahuje citronellol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Náhradní náplň
Varianta – Pro elektrický odpařovač proti komárům

Brand

Raid