94,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 62571 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Účinné gelové složení
Ultra rychlý výsledek
Vhodné pro všechny typy potrubí
Využití zejména v koupelnách a kuchyních
Obsahuje látky chránící potrubí
Popis Popis
WC Net Professional díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Obsahuje látky, které pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami. Rozpouští: ovoce, zeleninu, kávové usazeniny, popel, prach, smetanu, olej, tuk, čisticí prostředky, zeminu z kuchyňského dřezu a vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení ze sprch a umyvadel.
Použití
Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou. Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

 
Skladování
Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeném na spodní části obalu.Podrobná data A.I.S.E. VarováníNemíchejte s jinými výrobkyUchovávejte mimo dosah dětíZamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodouPo použití si opláchněte ruceCLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníWC NET PROFESSIONAL GEL NA UCPANÉ ODPADY. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetylaminoxid. NEBEZPEČÍ – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Gel
Varianta – Na ucpané odpadyKomponenty Složení<5 % neiontové povrchově aktivní látky
Bělicí činidla na bázi chlóru
Mýdlo
Polykarboxyláty

Brand

Wc Net