94,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 62650 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Perfektně čistí podlahy, dlažby, linolea, keramické obklady a další povrchy ze stejných materiálů
Maximální čistota podlah beze šmouh
Aktivní složky, které dodávají lesk a ošetřují povrch
Odstraňuje nečistoty a mastnotu
Příjemná vůně
Popis Popis
Vaše podlaha bude díky SIDOLUX Premium Floor Care Ylang Ylang na vinyl a linoleum zářit dokonalou čistotou. Prostředek je vhodný k údržbě linolea, dlažby, keramických obkladů, včetně jiných povrchů vyrobených z těchto materiálů. Speciální receptura efektivně myje podlahu, odstraňuje nečistoty, obnovuje její lesk a nezanechává šmouhy. Vyvážená kompozice čistících složek odstraňuje mastnou i zaschlou špínu. Příjemná krémová vůně Ylang Ylang provoní vaši domácnost.
Použití
Dva uzávěry prostředku vlijte do 5 l vody. Při silném znečištění lze použít více prostředku.Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíZpůsob použití: vlít 2 uzávěry prostředku (50 ml) do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umyjte povrch mopem nebo hadříkem. V případě potřeby odstranění silné nečistoty umyjte povrch neředěným prostředkem naneseným na houbičce nebo hadříku.SkladováníSpotřebujte do 36 měsíců od data výroby.Podrobná data CLP Regulationvykřičník – VarováníBezpečnostní varováníVAROVÁNÍ

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuVarianta – Expert na mytí podlah PVC, linoleum, dlažbaKomponenty Složení< 5 % aniontové povrchově aktivní látky
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky
Parfémy (hexyl cinnamal)
Konzervační činidla (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

Brand

Sidolux