106,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63145 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Vhodný pro omyvatelné dřevěné povrchy s povrchovou úpravou
Poskytuje péči podlahám
Snadno odstraňuje nečistoty, šmouhy a otisky
Výsledkem jsou krásné leské povrchy
Svěží vůně mandlového oleje
Popis Popis
Pronto čistič na dřevo je přípravek vhodný k údržbě omyvatelných dřevěných povrchů s povrchovou úpravou. Díky obsahu mandlového oleje během čištění hydratuje a chrání povrchy. S tímto přípravkem velice snado odstraníte šmouhy, stopy a další běžné nečistoty. Pronto poskytuje šetrnou péči a zároveň velice efektivně udržuje povrchy v čistotě a lesku.
Použití
Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě. Nepoužívejte koncentrované.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data CLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníPronto® Extra Care čistič na dřevo s mandlovým olejem

Nebezpečí

Obsahuje: alkyl mastný alkohol.

Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Mýdlový čistič
Varianta – Extra Care na dřevo s mandlovým olejemKomponenty Složení<5% mýdlo
<5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, benzisothiazolinone, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Brand

Pronto