147,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63171 Kategorie: , , ,

odrážky
Neutralizuje nepříjemné pachy obuvi
Až 48 hodin svěžesti
Po použití zanechává svěžest
popis Popis
Kiwi osvěžovač obuvi Fresh neutralizuje nepříjemné pachy, udržuje obuv svěží a zanechává po použití příjemnou vůni. 
Použití
Držte rozprašovačem dolů a dobře protřepejte. Otevřete otočením spodní části doleva. Zasuňte rozprašovač do boty větším otvorem směrem ke špičce a menším směrem k patě. Zatlačte na sprej dolů po dobu jedné vteřiny. Po použití uzavřete rozprašovač směrem doprava.složení Složení
Isobutan, butan, propan, isopentan, didecyl (dimethyl) amoniumchlorid, ethanol.Podrobná data Bezpečnostní varování
Kiwi® Shoe Deo Fresh neutralizuje nepříjemné pachy obuvi.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte dle návodu.
  O výrobci:

Kiwi je značkou společnosti Johnson Family. Dnes již pátá generace společnosti S.C. Johnson pokračuje v dědictví svého zakladatele. S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality. Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především na blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. Mezi další značky této společnosti patří například Pronto, Raid, Duck, Mr. Muscle nebo Glade.

Brand

Kiwi