87,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63500 Kategorie: ,

Vlastnosti
Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1)
Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin
Praktické a bez nutnosti oplachování v rodinném, cestovním anebo kapesním balení
Rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení
Je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky
S přírodním zeleným čajem
Bez parabenů
Popis Popis
SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci rukou jsou vhodné pro celou rodinu a lze je používat kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a ručníku. Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a příjemnou vůni. Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1). Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin. Praktické a bez nutnosti oplachování v rodinném, cestovním anebo kapesním belaní. Našim rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení, které je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky. S přírodním zeleným čajem. Bez parabenů.
 
Použití
Návod na použití: Naneste gel (6 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Skladování
Spotřebujte do data uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationplamen – Nebezpečí
vykřičník – NebezpečíBezpečnostní varováníNEBEZPEČÍ: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně).

Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): Ethanol 720 g/kg. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Gel
Varianta – Dezinfekční na ruce

Brand

Sanytol