102,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63505 Kategorie: ,

Odrážky
Určen pro likvidaci roztočů
Účinně zahubí štěnice a blechy
Vhodné pro alergiky
Prostředek k udržování matrací, koberců a tkanin
Popis Popis
Víte, že prachový roztoč (Dermatophogoide pteronyssinus) je jednou z hlavních příčin alergií, obzvláště v dýchacích cestách (rýmy, astma, noční kašel, atopický ekzém, atd.)? Ačkoliv jsou aktivní po celý rok, přítomnost těchto roztočů nám dává o sobě nejvíce znát na jaře a na podzim. Sanytol je expertem na dezinfekci bez chlóru, která odstraňuje z postele, koberců a ostatních tkanin 100% roztočů a štěnic, zabraňuje jejich rozmnožování a dezinfikuje prostředí domácnosti. Jeho účinek zaznamenáte minimálně po dobu 6 měsíců.
Použití
Aplikace má být provedena bez přítomnosti dětí, osob s alergií a zvířat. Dávkovač s obsahem 300 ml slouží k ošetření jedné kompletní postele (6 m²).
1. Vyluxujte povrchy, které chcete ošetřit (matrace, čalounění postele, závěsy, koberce, předložky…)
2. Nejvhodnější je aplikace ráno, neboť nabízí možnost dobrého schnutí na vzduchu po dobu minimálně 8 hodin.
3. Vyluxujte za účelem odstranění alergenů.
4. Povlečte matrace povlakem proti roztočům nebo prostěradlem vypraným na minimálně 60°C a dezinfekčním přípravkem na tkaniny Sanytol.
5. Každý den ráno a odpoledne větrejte minimálně 10 minut.
6. Opakujte aplikaci přibližně každých 6 měsíců (doba účinnosti ošetření).Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

 Podrobná data CLP Regulationživotní prostředí – VarováníBezpečnostní varováníVarování: Obsahuje biocidní účinnou látku (TP18/AL) d-Phenothrin 4600 mg/kg. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402. Nerozprašujte na zvířata a počkejte, až jsou povrchy zcela suché, než dojde k jejich kontaktu s dětmi nebo zvířaty. Nevdechujte páry. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte pouze k určenému účelu. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. U jemných tkanin proveďte zkoušku na skrytém místě. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuVarianta – Proti roztočůmSložení Složení
3-Phenoxybenzil(1-R,S)-cis,trans-chrysanthemate, 5 – 15% Neiontové povrchově aktivní látky, BENZISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 0,43% 3-Phenoxybenzil(1-R,S)-cis,trans-chrysanthemate, Ethoxylated Decylic Alcohol

Brand

Sanytol