262,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63548 Kategorie: , ,

odrážky
Při kontaktu se vzduchem pohlcují vzdušnou vlhkost
Zamezují vzniku plísní a jejich růstu
Pro všechny Aero pohlcovače vlhkosti
2v1 Pohlcuje vlhkost a zápach
Optimální výkon
popis Popis
Ceresit Stop vlhkosti tablety aero 360° při kontaktu se vzduchem pohlcují vzdušnou vlhkost a zamezují tak vzniku plísní a jejich růstu. Čím intenzivnější kontakt je, tím více vlhkosti tablety pohlcují. Proto mají náhradní tablety do strojku Ceresit Stop vlhkosti aero 360° členitý tvar, který umožňuje větší kontakt plochy tablety se vzduchem, čímž se zvyšuje její absorpční účinek. 
Použití
Pro otevření přístroje zmáčkněte označené místo v horní části přístroje. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte. Vložte tabletu modrou stranou do vyklopené části přístroje a zavřete přístroj. Po úplném rozpuštění tablety otevřete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety. Jak pohlcovač funguje?

1. Systém 360° pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach na základě jedinečné cirkulace vzduchu okolo tablety a technologie 2v1.
2. Tablety Aero 360° přeměňují pohlcenou vlhkost na slaný roztok.
3. Slaný roztok se soustředuje v zásobníku přístroje.

Stop vlhkosti
Silný účinek
Patentované tablety mají členitý tvar pro větší kontaktní plochu se vzduchem. Díky aktivním krystalům je pohlcování vlhkosti účinnější.

Stop zápachu
Technologie
Účinná redukce zápachu díky technologii Stop Zápachu uvnitř tablety. Pachy jsou zachyceny a neutralizovány díky chemickým reakcím.

Technologie 2v1
1. Vysoká účinnost v pohlcování vlhkosti.
2. Technologie pohlcování pachů.

Trvanlivost
Náhradní tableta absorbuje vlhkost po dobu 3 měsíců v místnosti do 20 m².**

Okamžitý účinek
První kapky jsou viditelné do 6 hodin.**

Univerzální tablety
Kompatibilní téměř s každým pohlcovačem vlhkosti ≥ 450g.

Patentovaná technologie*

*Patentovaná technologie
Členitý tvar tablety pro větší kontaktní plochu se vzduchem.
**V závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, teplotě v místnosti a typu pohlcovače.
Další informace
100% recyklovaný kartonový obal.
Recyklovatelný.Podrobná data Bezpečnostní varování
Upozornění
Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textíliemi, kobercem a potahy. V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou.

– Způsobuje vážné podráždění očí.
– Může být korozivní pro kovy.
– Uchovávejte mimo dosah dětí.
– Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
– PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
– Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
– Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 

Brand

Ceresit Stop vlhkosti