113,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 63550 Kategorie: , ,

odrážky
Snižuje vlhkost v menších prostorech
Vhodné do zásuvek, botníků apod
Výdrž 4 – 6 týdnů
Čistí zatuchlý vzduch v místnosti tím, že stabilizuje hladinu vzdušné vlhkosti
Působí preventivně proti vlhkosti a zatuchlému vzduchu
Zabraňuje vzniku plísní a bakterii
Nepotřebuje přístroj: aktivní granulát uvnitř sáčku absorbuje vlhkost, která se následně mění v gel
popis Popis
Vlhkost v bytě či domě je nepříjemná a vy s ní nyní můžete bojovat i v menších uzavřených prostorech jako jsou skříně, botníky, zásuvky a kufry automobilů, a to pomocí speciálních absorpčních sáčků Ceresit 2v1. Tyto sáčky zároveň slouží k celkovému osvěžení prostoru. Speciální tkanina sáčku umožňuje propouštět vlhkost pouze směrem dovnitř, nikoli ven.
Použití
1.Sáček vyjměte z krabice tak, abyste ho nepoškodili. Pokud jste ho proděravěli, vyhoďte ho. 2.Sáček položte na požadované místo vodorovně bílou textilní částí nahoru. Nepřekrývejte žádnými předměty. 3.Sáček začne okamžitě fungovat, pohlcuje vlhkost a osvěžuje vzduch. 4.Pohlcená vlhkost se uvnitř sáčku změní v gel. 5.Trvanlivost sáčku je 4–6 týdnů, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu. Když se všechen granulát změní v gel, sáček vyhoďte a použijte nový.Podrobná data Bezpečnostní varování
POZOR! Nepřekrývejte sáček jinými předměty (bílou stranou nahoru). Když se celý obsah sáčku promění na gel, nahraďte ho druhým. Sáček se spotřebuje do 6 týdnů v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti. Nepoužívejte sáček déle jak 6 týdnů.

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Sáček neotvírejte. Poškozený sáček nepoužívejte. Neumísťujte sáček v blízkosti elektrických zařízení.
 

Brand

Ceresit Stop vlhkosti