19,50 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50018 Kategorie: ,

Odrážky
Jedinečná kombinace  3 vrstev a 3 funkcí
Chrání toaletu před vodním kamenem
Zamezuje šíření bakterií
Dokonalý lesk beze šmouh
Hygienická čistota
Svěží vůně
Popis Popis
Domestos 3 v 1 náhradní náplň tuhý WC blok citrus je složen ze tří speciálních vrstev a kombinuje tak tři účinky. Likviduje prostředí pro množení bakterií a čistí přesně tam, kde se nejvíce šíří. Brání tvorbě vodního kamene. Díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechávají dlouhotrvající svěží vůni citronu po každém spláchnutí. Díky nastavitelnému úchytu se dokonale přizpůsobí vaší toaletě. 
Použití
Stlačením otevřete klec, zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Domestos. Stlačením klec opět zavřete. Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě. Poté si umyjte ruce.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data CLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníNEBEZPEČÍ

Domestos 3v1 Power Citrus tuhý WC blok – náhradní náplň

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: NATRIUM-DODECYLBENZENSULFONÁT, ethoxylované alkoholy.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaMaďarštinaPolštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Náplň
Varianta – WC blok 3v1 CitrusKomponenty Složení15% nebo více, avšak méně než 30% aniontové povrchově aktivní látky
Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fofsorečnany,aromatické uhlovodíky, citral, limonene, linalool

Brand

Domestos