99,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50331 Kategorie: , , ,

Vanish Oxi Action Crystal White odstraňovač skvrn
Vhodný na bílé prádlo
Udržuje prádlo bílé a chrání jej před zašednutím
Nové silnější složení
Vaše prádlo opět vybělí a dodá mu původní bezchybný vzhled. 
Popis Popis
Vanish Oxi Action Crystal White skvěle odstraní skvrny během jednoho praní. Obsahuje bělící přísady, které vašemu prádlu dodají zářivou bělost a odstraní všechny druhy skvrn, od těch čerstvě vytvořených, až po ty, které se zdají neodstranitelné. Bílé prádlo často trpí nejrůznějšími skvrnami od ovoce, špíny nebo potu. Tento jedinečný přípravek vaše prádlo opět vybělí a dodá mu původní bezchybný vzhled. Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Příprava a použití
Před praním
Nalijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení
Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

Praní
Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.
Jednoduše přidejte dávku do každého praní.

Doporučení k použití:
– Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
– Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
– Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.
– Když budete Vanish používat před praním, použijte vlažnou vodu.
– Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
– Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
– Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
– Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).Podrobná data CLP Regulationžíravost – NebezpečíBezpečnostní varováníBezpečnostní informace:

Nebezpečné látky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované.

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Odstraňovač skvrn
Varianta – Crystal White tekutý na bílé prádloKomponenty Složení5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfém

Brand

Vanish