213,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50353 Kategorie: , , ,

odrážky
Vhodný pro všechny typy myček.
Snadné dávkování.
Perfektní čistota a zářivý lesk umytého nádobí
S vůní citronu
popis Popis
Perfektně předmyje a umyje nádobí a navíc vaši myčku provoní svěží citrónovou vůní. Jeho hlavní výhodou je variabilní dávkování, můžete tak vždy použít množství podle aktuální potřeby. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. finish Classic prášek do myčky s vůní citronu díky účinné čisticí síle odstraní z nádobí i odolné skvrny a zanechá po sobě neuvěřitelný lesk. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. 
Použití
Odstraňte zbytky potravin. Naplňte dávkovač mycího přípravku po rysku v souladu s pokyny výrobce myčky. Doporučené množství je 40 ml (cca 45 g). Je-li nádobí velmi zašpiněné, použijte 45 ml (cca 49 g). Pro lehce zašpiněné nádobí stačí méně prášku. Používejte také Finish sůl a leštidlo.složení Složení
Méně než 5 % bělící činidla na bázi kyslíku
Neiontové povrchově aktivní látky
Polykarboxyláty
Fosfonáty
Enzymy (subtilisin, amylasa)
Parfém Varování
ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Brand

Finish