94,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50381 Kategorie: , , ,

odrážky
Urychluje schnutí
Dodává diamantový lesk
Odstraňuje zbytky mycího prostředku
Svěží vůně
popis Popis
Finish na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. Dokonale odstraňuje vodní rezidua (kapky vody), zanechává diamatový lesk, účinkuje po dobu cyklu oplachování, odstraňuje jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí. Urychluje schnutí nádobí, zajišťuje důkladné opláchnutí a potěší vás i svěží vůní. Výrobce uvádí na obalu datum výroby. Na obalu je také definováno jakou má výrobek trvanlivost od data výroby. 
Použití
Dávkovač na leštidlo pravidelně doplňujte. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.složení Složení
5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky
Obsahuje konzervanty: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, potassiumsorbatePodrobná data Bezpečnostní varování
VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 

Brand

Finish