137,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50391 Kategorie: , , ,

odrážky
Perfektní kondice vaší myčky
Pro všechny typy myček
Čistí celou myčku
Udržuje ji v perfektní kondici
popis Popis
finish čistič myčky čistí celou myčku a udržuje ji v perfektní kondici. Každým použitím myčky se v ní usazuje vodní kámen a nečistoty, proto je nutné jí měsíčně čistit. Špinavá myčka vám neposkytne lesk, po kterém toužíte. Jen zářivá myčka znamená zářivé nádobí. Čistič je vhodný pro všechny myčky. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá.
Použití
1 lahev = 1 použití. Používejte jednou za 3 měsíce. 1. Odstraňte pouze nálepku, nikoliv víčko. 2. Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku. 3. Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s nejteplejším cyklem (tj. Intezivní, hrnce a pánve, dezinfekce atd). Vhodné pro všechny myčky nádobí. Nepřidávejte mycí prostředek.složení Složení
5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém Varování
Finish Čistič myčky Lemon Sparkle. Nebezpečná složka: Isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Brand

Finish