73,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50439 Kategorií: , , , ,

odrážky
Vydrží až 6 týdnů
Vonný gel s postupným uvolňováním
Dekorativní skleněný obal
Příjemně provoní menší i rozsáhlé místnosti 
popis Popis
Jemná kombinace čerstvých šťavnatých lesních plodů s kořeněným dotekem skořice. Jemná kombinace čerstvých šťavnatých lesních plodů s kořeněným dotekem skořice. Díky své technologii Vám Crystal Air poskytuje 6 týdnů nepřetržité vůně. Vylučuje vůni z gelu, který se tím smršťuje a Vy uvidíte, kdy je potřeba jej vyměnit.
Použití
Sejměte fólii ze skla a umístěte výrobek svisle na vodorovný, stálý povrch. Po 6 týdnech výrobek vyměňte. Obsah nebezpečných látek
undekan-4-olid, 2-terc.butylcyklohexyl-acetát, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, nopyl-acetát. EUH 208 Obsahuje farnesol, benzylalkohol, benzyl-salicylát, alfahexylcinnamal,butylfenylmethyl propional, 1- (5,5-dimethyl-1-cyklohexen-1-yl)pent-4-en-1-on, 2,4-dimethyl-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd a linalool.Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208
Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Podrobná data Bezpečnostní varování
Upozornění: Neodstraňujte gel ze skla. Chraňte před přímým slunečním světlem a před působením tepla. Nepokládejte na nalakované, navoskované a vyleštěné povrchy. Neumísťujte aromatizovanou stranou dolů. Pokyny pro bezpečné zacházení: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje farnesol, benzylalkohol, benzyl-salicylát, alfa-hexylcinnamal, butylfenylmethyl propional, 1-(5,5-dimethyl-1-cyklohexen-1-yl)pent-4-en-1-on, 2,4-dimethyl-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd a linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: undekan-4-olid, 2-terc.butylcyklohexyl-acetát, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, nopyl-acetát. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
 

Brand

Airwick