50,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50443 Kategorií: , , , ,

odrážky
Osvěžující směs jarního rána s nádechem orosené konvalinky
Na použití jednoduché spreje, které neutralizují pachy a naplní váš domov krásnými vůněmi
Povznášející směs vůně svěžího vánku
popis Popis
Tento osvěžovač je vynikající prostředek v boji proti nechtěným zápachům, 4 důležité složky, vše v jednom – prvotřídní vůně. Eeliminuje zápach a působí ve vteřině a trvá až hodinu. Rozprašovače Air Wick jsou poháněny čerstvým vzduchem, a proto voní čistěji a svěžeji, příjemná svěží vůně. 
Použití
Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.složení Složení
Parfém
Rozpouštědla
5% hmotnosti náplně je hořlavýchPodrobná data Bezpečnostní varování
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Nestříkejte přímo na povrchy. Při postříkání utřete povrch vlhkým hadrem. Povrchy mohou být po použití spreje vlhké a kluzké. Dávejte si pozor na podklouznutí a pád. Sprejujte dále od tváře a těla. Výrobek držte ve vzpřímené poloze, stiskněte tlačítko a sprejujte krouživými pohyby. Nestříkejte na potraviny, tkaniny.
 

Brand

Airwick