50,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50444 Kategorií: , , , ,

odrážky
Vůně Premium
Eliminuje pachy
Účinkuje během několika vteřin
Přiveďte k životu jiskrné aroma frézie s nádechem bílých květů frézie
popis Popis
Přiveďte k životu jiskrné aroma frézie s nádechem bílých květů frézie. Aerosolové osvěžovače vzduchu Air Wick prokázaly dlouhou výdrž (až 1 hodinu po použití) a účinnost při odstraňování velmi silných pachů. 
Použití
Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni.Podrobná data Bezpečnostní varování
Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:
Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Upozornění:
Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni.

Nádobka je pod tlakem:
Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Extrémní teploty se mohou vyskytovat v motorech automobilů, v blízkosti kamen a krbů. Nestříkejte přímo na povrchy. Při postříkání utřete povrch vlhkým hadrem. Povrchy mohou být po použití spreje vlhké a kluzké. Dávejte si pozor na podklouznutí a pád. Sprejujte dále od tváře a těla. Výrobek držte ve vzpřímené poloze, stiskněte tlačítko a sprejujte krouživými pohyby. Nestříkejte na potraviny, tkaniny.
5% hmotnosti náplně je hořlavých.

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.
 

Brand

Airwick