87,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50508 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Čisticí přípravek vhodný do koupelny
Unikátní tryska umožňí hygienickou čistotu v těžko dostupných místech
Speciální aktivní pěna
Odstraňuje usazeniny a špínu v celé koupelně 
Výsledkem je krásná lesklá koupelna
Popis Popis
Cillit Bang je aktivní pěna, která zajistí čistotu a lesk Vaší koupelně. Inovační výrobek pro rychlé a snadné čištění velkých ploch v koupelně. Unikátní tryska zajistí perfektní pokrytí plochy již při jednom nanesení. Aktivní pěna pronikne a rozpustí usazeniny a špínu na čištěném povrchu a zanechá jen zářivý lesk. Ideální na sprchové zástěny, dveře, sprchové kouty, vany, obklady, keramické povrchy, chromové příslušenství, nerez apod. 
Použití
Před a v průběhu použití řádně protřepejte. Láhev držte ve svislé poloze ve vzdálenosti 30-40 cm od čištěného povrchu. Vyčkejte 2 minuty, po kterých pěna pronikne špínou a mýdlovým povlakem ( u silného znečištění nanejvýš 10 minut ). Omyjte povrch vodou nebo v případě silného znečištění otřete vlhkým kusem látky. V případě potřeby otřete po umytí do sucha.Skladování a použití Způsob skladování

TypMax teplota °C

Trvanlivé
50

 
Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.Podrobná data A.I.S.E. VarováníNekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomocUchovávejte mimo dosah dětíZamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodouPo použití vyvětrejte místnostCLP Regulationplamen – NebezpečíBezpečnostní varováníUPOZORNĚNÍ: Pěna je hořlavá. Nepřibližujte oheň nebo elektrická zařízení dokud pěnu nesmyjete. Nepoužívejte na povrch z akrylátu, mosazi, hliníku, mědi nebo na přírodní mramor. Před použitím na ostatní povrchy si ověřte reakci povrchu nanesením malého množství pěny na skryté či méně viditelné místo. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevdechujte aerosoly. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte úmyslné inhalaci. Úmyslná inhalace přípravku může být zdraví škodlivá až smrtelná. Nebezpečné látky: butan.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaMaďarštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Pěna
Varianta – AktivníKomponenty Složení< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém

Brand

Cillit