49,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50526 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Vysoce účinný čistič odpadů
Vhodný pro ty nejodolnější usazeniny
Aktivně rozpouští kuchyňské odpady, vlasy apod.
Gelové složení produktu
Lze použít na kovové i umělohmotné potrubí
Popis Popis
Trápí vás ucpaný odpad? Nezoufejte, přichází pomoc ve formě Čističe odpadů Tiret Professional, což je velice efektivní prostředek speciálně určený k odstranění těch nejodolnějších usazenin. Bez sebemenších problémů rozpustí kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír či vatu. Díky opravdu hustému gelovému složení se dostane i do těch nejhůře dostupných míst a tak čistí opravdu efektivně. Je vhodný pro použití do kovových i umělohmotných potrubí. Aplikace je velice jednoduchá a hygienická. 
Použití
1. Nalijte čistič do odpadu. V případě silných usazenin lijte s proudem vody.
 
2. Nechte 15 minut působit (na silné usazeniny nechte působit déle).
 
3. Propláchněte pečlivě horkou vodou.
 
4. Minimální dávka čištění je půl lahve.
 
Jedna láhev je na 1-2 čištění.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

 
Skladování
Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.Podrobná data CLP Regulationžíravost – Nebezpečí
životní prostředí – NebezpečíBezpečnostní varováníNEBEZPEČÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv / ochranné brýle/obličejový štít. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Krátkodobý bělící účinek na kůži. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Přípravek je žíravý a obsahuje chlornan sodný. Nebezpečné látky: chlornan sodný, N, N – dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, mastné kyseliny.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaMaďarštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Čistič odpadů
Varianta – ProfessionalKomponenty Složení< 5%: hydroxid sodný, chlornan sodný (chlorové bělicí činidlo), amforetní povrchově aktivní látky

Brand

Tiret